1939 google formheader

Bli medlem i 1939-klubben!

Detta är ett partnerupplägg som vi kallar för 1939-klubben efter det årtal då klubben bildades. Vi välkomnar företag och privatpersoner som vill vara med och bidra på ett enkelt sätt till att utveckla vår klubb. Som medlem i 1939-klubben bidrar du till vårt arbete att skapa de förutsättningar som krävs för att vi ska kunna växa som klubb och utveckla vår verksamhet. TACK för att du vill vara med och bidra!
Som medlem i 1939-klubben får du under kommande säsong:
* Ditt namn på hemsidan under säsongen
* Exponering på jumbotronen i Eriksdalshallen
* Fyra matchbiljetter till valfri match
* Ett diplom signerat av säsongens spelare

Anmäl dig här

När du anmält dig här skickar vi en faktura till dig via mail. Om du vill ha en papperskopia sänd på posten istället, uppge din adress under meddelande. Tack för ditt stöd!