CSR - socialt ansvar och hållbarhet

Handbollen beskrivs ofta som en folkrörelse och som Sveriges mest jämställda idrott. Sporten genomsyras av en tro på fair play som visar på en tradition av sunda värderingar. Att vi som sport står upp för att ingen ska behandlas olika på grund av sina olikheter. Att idrott i allmänhet – och handboll i synnerhet – är för alla.  För oss är fair play lika självklart på som utanför planen!

Foto från en uppvisningsmatch av handbollslaget Härs och Tvärs som är ett handbollslag för ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Hammarby Handbolls samhällsengagemang

Rörelse

Vi sätter barn, ungdomar och vuxna i rörelse. Vår förening har närmare 600 aktiva spelare och ledare och 41 lag anmälda till seriespel.

inkludering

Vi utbildar alla ledare i att leda och träna barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder, alla ska kunna vara med!

integration

Vi samarbetar med boenden för nyanlända, anordnar prova-på-handboll och gör insamlingar av träningskläder. Vi springer tillsammans med Hej Främling - inlöparna.

välgörenhet

Inget barn ska behöva avstå från handboll av ekonomiska skäl. Därför har vi startat Bajenfonden som ger bidrag till tränings- och cupavgifter.

visste du att

  • om man som företag associeras med en rättighets samhällsengagemang kan stärka bilden av företagets varumärke med upp till 75%
  • ett företag som är en aktiv del i samhället får mer engagerade medarbetare och lojalare kunder
  • 64% av konsumenter världen över kommer välja, byta eller bojkotta ett varumärke beroende på hur företaget tar ställning i samhällsfrågor som de bryr sig om
  • 89% av konsumenterna skulle hellre köpa från ett företag som stödjer sociala och miljömässiga frågor än ett företag som inte gör det